Styrelsen

Falkenbergs


Föreläsningsförening



TILL NYTTA MED NÖJE SEDAN 1902!


Styrelsen 2018



Ordf. Sven Larsson, tel 076-844 83 23

Vice ordf. Ulla Rickardsson, tel 0346-200 92

Kassör Eva Werdien, tel 070-541 62 89

Vice kassör Torbjörn Nilsson

Sekreterare  Ingrid Sennerdal

Vice sekr. Linda Buvari, tel 070-882 78 85

Ledamot & webb-ansvarig Ronny Nilsson, tel 073-919 18 32

Ledamot & programansvarig Erling Karlsson, tel 0346-809 78

Ledamot Jan Janson, tel 0346-138 63

Ledamot Bengt Wernersson



Revisorer:

Lennart Fast, tel 0346-162 74

Erik Nilsson, tel 0346-152 91

Jörgen Träff, tel 073-834 44 88



Valberedning:

Mats Ahlmark

Lena Carlbom

Falkenbergs Föreläsningsförening  |  info@fbgff.se

Copyright @ 2018 All Rights Reserved