Program


 

Föreläsningar vt 2022

 

Alla föreläsningar kl 19.00 på Stadsteatern

om inte annat anges!

Inställd!

Inställd!

Genomförd!

Torsdagen den 17 februari kl. 19.00

Stadsteatern Falkenberg


Henrik Widegren

Skratt - inget man skojar bort!

Han har varit Lundaspexare och är aktuell i TV-programmet "Fråga Lund". Som läkare menar han, att kliniska studier visar att skratt minskar risken för högt blodtryck, förbättrar immunförsvaret och kan förebygga utbrändhet.

Genomförd!

Torsdagen den 3 mars kl. 19.00

Stadsteatern Falkenberg


Christina Jutterström

Mitt liv med medierna och folkbildningen

Som erfaren och välkänd journalist berättar hon om public service, sin roll i de stora medierna, om folkbildningen som en inre och yttre resa och om vänskapen med kvinnorna runt sjön Björken i Sörmland.

Genomförd!

Torsdagen den 17 mars kl. 19.00

Stadsteatern Falkenberg


Sven Larsson

Falkenberg, från bondby till en riktig stad

Falkenberg var ännu under första hälften av 1800-talet en stor bondby. Långsamt växte den ur sin isolering och blev alltmer stadslik. Omvandlignen under 1950-, 60- och 70-talen var total.


Föreläsningen handlar om hur staden formats.

Genomförd!

Torsdagen den 31 mars kl. 19.00

Stadsteatern Falkenberg


Andreas Stefansson

Afghanistan efter talibanernas 

maktövertagande

Han är generalsekreterare för Svenska Afganistan-

kommitén och bodde i Afganistan under den förra

talibanregimen. Nu är talibanerna åter vid makten. Vilken framtid väntar det afganska folket? Hur bör 

omvärlden agera?