Styrelsen

Falkenbergs

Föreläsningsförening


TILL NYTTA MED NÖJE SEDAN 1902!

Styrelsen 2020


Ordf. Sven Larsson, tel 076-844 83 23

Vice ordf. Ulla Rickardsson, tel 0346-200 92

Kassör Eva Werdien, tel 070-541 62 89
Vice kassör Bengt Wernersson

Sekreterare  Ingrid Sennerdal

Vice sekr. Linda Buvari, tel 070-882 78 85

Ledamot & programansvarig Erling Karlsson, tel 0346-809 78
Ledamot & webb-ansvarig Ronny Nilsson, tel 073-919 18 32

Ledamot Per Ekberg

Ledamot Svante GordhRevisorer:

Erik Nilsson, tel 0346-152 91

Jan-Olof Nilsson

Ersättare: Ingvar BoqvistValberedning:

Mats Ahlmark

Sara Grimpe Wernersson

Falkenbergs Föreläsningsförening  |  info@fbgff.se

Copyright @ 2020 All Rights Reserved